Bijenbestuiving

Bijen voor beter bestuivingsresultaat

Bijen zijn uitstekend geschikt voor bestuiving van gewassen in open teelt. Door voldoende bijenkasten in een gewas te plaatsen zijn er op elk moment voldoende bijen aanwezig om een goede bestuiving. Dit vergroot de kans op een goede en volledige vruchtzetting en verhoogt de kwaliteit van de opbrengst. De vruchtvorm is be

ter als door een goede bestuiving meer pitten in de vruchten ontstaan. Gebleken is dat er bij een hoger aantal pitten minder vruchtverruwing optreedt.

Vergroot uw opbrengstzekerheid

Bij fruitteeltgewassen biedt windbestuiving alleen geen garantie dat het optimale bestuivingresultaat wordt bereikt. Ook zijn in het voorjaar op de meeste plaatsen onvoldoende lokale insecten aanwezig voor een goede bestuiving. Dit geldt voor zowel kruisbestuiving als zelfbestuiving. Om het tekort te compenseren is het verstandig enkele bijenvolken te plaatsen. Bijenvolken overwinteren als kolonie. Hierdoor zijn zij ieder voorjaar in grote aantallen beschikbaar.

Wilt u zekerder zijn van een goede opbrengst, maak dan gebruik van een of meer bijenvolken. De bestuivingsdeskundigen van De Valksche Bijenhof adviseren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bij de Valksche Bijenhof kunt u bijenvolken huren of kopen voor het bestuiven van onder meer: 

 • Honingbijen bestuiven vliegen bij bijenkast stuifmeel aan pootRode bes
 • Kruisbes
 • Braam en framboos
 • Aardbei
 • Appel
 • Peer
 • Kers
 • Pruim
 • Courgette
 • Rozenbottel
 • Sierteeltgewassen als hulst etc.
 • Zaadteelt (o.a. koolzaad)