Bijenbestuiving

Specifieke eigenschappen van een bestuivend bijenvolk

Inzetbaarheid, activiteit en bestuivingsbeeld

Kenmerkende eigenschappen bijenvolken kort samengevat:

1. Altijd aanwezig dus inzetbaar

2. Bijen wachten het juiste moment af,wanneer een bloem vruchtbaar is gaan ze effectief aan het bestuiven

3. Geen schade aan de gewassen

5. Expert in kruisbestuiving

6. Kunnen zeer grote aantallen in korte tijd bestuiven

7. Door hun grote aantallen relatief goedkope bestuivers

Bijen leven in grote kolonies, ook gedurende de winter. Ze zijn als bestuiver altijd inzetbaar bij ieder weertype, als de temperatuur boven de 7 gr. C is. De bloem zal op het moment dat zij ‘bronstig’ is nectar/stuifmeel afgeven. Dit moment weten bijen feilloos te vinden. Bijen zullen op die momenten met exact het goede aantal bijen gaan fourageren die nodig zijn voor de optimale bestuiving. Hierdoor wordt overbevlieging, en daarmee tegelijk ook bloembeschadiging voorkomen, dus onze bijen dragen bij aan optimale kwaliteit van het eindproduct. Hommels daarentegen storen zich niet aan het feit of een bloem wel of niet in de fase van ‘effectieve bestuiving’ is, en bezoeken ook zinloos voor de bloem buiten de bronst. Soms bijten ze zelfs bloemen kapot om iets te pakken te krijgen.

Bloemvastheid voor effectieve bestuiving

Bloemvastheid wil zeggen dat bijen in tegenstelling tot hommels één bepaalde bloemsoort bevliegen, en deze ook blijven bevliegen tot zij uitgebloeid is en dus niet meer bestoven hoeft te worden. Dit heeft voordelen:

  • Bij meerdere gewassen in een ruimte zullen bijen effectief stuifmeel van dezelfde soort naar elkaar overdragen.
  • Bijen blijven doorvliegen tot de laatste bloem bestoven is (plaatsvast). Hierdoor wordt optimale kwaliteit behaald.

Bestuivingsimker controleert een bijenvolk in fruit boomgaardDe plaatsvastheid zorgt er ook voor dat bijen telkens bij dezelfde bloem terugkomen, zolang deze bestoven moet worden. Dit kan in sommige gevallen (bijv. bij de aardbei) meer dan een week duren! Veel bloemen zijn opgebouwd als een rozet van stampers en meeldraden. Voor goede bestuiving moet hierop een rondje gemaakt worden, wat een bij uitstekend doet; een hommel vertrekt halverwege vaak al weer van de bloem. Het in de tomaten benodigde ‘trillen’ van de hommel kan bij andere bloemen juist nadelig werken doordat stampers afbreken.

Met rijvastheid wordt bedoeld dat bijen geneigd zijn een rijstructuur te volgen. Hierop kun je inspelen door in de rij telkens een bestuivende (mannelijke) plant te zetten om zodoende optimaal resultaat te behalen.

Bijen goed voor kruisbestuiving

In een bijenkast zijn veel werksters actief dicht bij elkaar, waardoor er onderling stuifmeel uitgewisseld wordt. Dit alles draagt bij aan een goede kruisbestuiving, die wenselijk is bij voornamelijk bloembezoeken waar de stamper eerder rijp is dan det stuifmeel, bijvoorbeeld bij de appelbloesem.

Veel bloemen in weing tijd bestuiven door efficiënt systeem

Het ideale bevruchtingsmoment kan door weersomstandigheden, de bloem zelf of het ras tot enkele uren per dag beperkt zijn, zoals bijvoorbeeld de courgette. Een bijenvolk kan door zijn grote aantal insecten enorm veel bloemen bezoeken in een korte tijd. Als een bloem maximaal vruchtbaar is, zal de nectar- en stuifmeelgift ook goed zijn. Dit ”vertellen” bijen elkaar in de kast, waardoor er binnen enkele minuten ook zeer veel bijen geactiveerd zijn.

Duizelingwekkende aantallen bijen in 1 kolonie

Een gezond bijenvolk bestaat uit 20.000 tot 60.000 werksters, gehuisvest in 1 kast. Door slechts 1 kast te huren haalt u dus voor een grote capaciteit aan bestuivers binnen op uw bedrijf. Klik hier voor een vergelijking met een hommelvolk

De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL